Hyvällä tieyhteydellä oleva metsätila, jonka pinta-alasta lähes 30 % on uudistuskypsää metsää.

Konginkankaan taajaman ja Nelostien (E75) länsipuolella lähellä Saarijärven kaupungin rajaa sijaitseva 28,52  hehtaarin metsätila, joka muodostuu Lisä-Kotila 23:0, pinta-ala 21,67 hehtaaria ja Lisä-Kotila II 27:0, pinta-ala 6,85 hehtaaria, nimisistä tiloista.

Kohteen maapohjasta 96 % on metsämaata ja loput 4 % muuta maata (voimansiirtolinja- ja tiealuetta). Metsämaan pinta-alasta ravinteisuudeltaan 57 % on kuivahkoa kangasta ja loput 43 % tuoretta kangasta. Turvepohjaisia maita näistä on 19 %. Tiloilla on mäntyvaltaista puustoa yli 2700 m3, josta heti uudistettavaa puustoa on noin 1600 m3. Kohteen kasvatusmetsät ovat vielä kasvukunnossa, mutta näistä osassa harvennushakkuu olisi noin viiden vuoden päästä ajankohtainen . Tilojen pinta-alasta noin 40 % on taimikoita, joista kuviot 19, 32 ja 33 yht. 3,4 hehtaaria olisi lähivuosina taimikonhoidon tarpeessa. Nykypuuston kasvu kohteella on noin 4,0 m3/ha/v.

Kohteen läpi menee hyvässä kunnossa oleva Kalliojärven metsätie.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 28.1.2021 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja voimansiirtolinja (ks. kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistöjen karttaotteet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Mahdolliset tiemaksut selvitetään.

Osuus yhteisiin Ei ole