Erittäin puustoinen määräala Keitelejärven Peiponlahden Majasaaressa.

Sumiaisissa Keitelejärven Peiponlahden Majasaaressa sijaitseva noin 13,3 hehtaarin erittäin puustoinen metsämääräala. Tilaan kuuluvat yksi rakennettu rakennuspaikka ja kolme rakentamatonta lomarakennustonttia, jotka ovat tulossa myöhemmin erikseen myyntiin. Tontit on merkitty vihreällä värillä esitteen liitteenä olevaan kuviokarttaan (ks. myös liitekartta tonttialueet).

Määräalalla on mäntyvaltaista puustoa noin 3300 m3 eli noin 244 m3/ha.  Pinta-alasta lähes 80 % on hakkuun tarpeessa olevaa varttunutta kasvatusmetsää tai uudistuskypsää metsää. Varttunutta kunnossa olevaa männyn taimikkoa pinta-alasta on reilut 10 %. Heti hakattavaa puustoa metsänhoitosuositusten mukaan on kohteella noin 1200 m3, josta yli 300 m3 uudistushakkuuta (siemenpuuhakkuu). Nykypuuston kasvu kohteella on hyvä noin 7,4 m3/ha/v. Maapohjat määräalla ovat ravinteisuudeltaan lähes kokonaan hyväkasvuista tuoretta kangasta.

Kohteella on oikeus yhteiseen venevalkamaan, joka sijaitsee määräalan länsipuolella Matilanvirrantien vieressä. Venevalkamaan menee tieyhteys, josta vesimatkaa saareen on noin 200 metriä. Määräalalle tuleva kulkuoikeus määritetään vielä erikseen rasiteoikeutena lohkomistoimituksessa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 14.4.2020 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sumaisten rantayleiskaava. Määräalalla M -aluetta ja MT-1 -aluetta (maa ja metsätalousaluetta). MT-1 alueilla on noudatettava rantametsien käsittelystä annettuja suosituksia.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

rakennus ja rakennuspaikat tulevat erikseen myyntiin.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle on venevalkamaoikeus ja tuleva kulkuoikeus määritetään vielä erikseen rasiteoikeutena lohkomistoimituksessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-460-876-2 Pihlajamäki-Niinimäki 2) Yhteinen maa-alue 992-461-878-6 Vene- ja myllypalsta 3) Yhteinen maa-alue 992-461-878-14 Venevalkama 4) Yhteinen maa-alue 992-461-878-24 Käsittelemättä jätetty saari 5) Yhteinen maa-alue 992-461-878-25 Osa Kalliosaaresta