Suurelta osin varttunutta kasvatusmetsää hyvällä kasvupohjalla.

Äänekosken Sumiaisissa Pilkankorventien ja Pilkanrannantien risteyksessä sijaitsevan noin 29,2 hehtaarin metsämääräalan maapohjat ovat
ravinteisuudeltaan keskimäärin ravinteikasta tuoretta kangasta tai vastaavaa turvemaata. Määräalalla metsää on noin 21,9 hehtaaria ja peltoa noin 7,3 hehtaaria, josta vuokralla olevaa tukikelpoista ja viljeltyä alaa 5,52 hehtaaria. Pellot olisivat kunnostuksen tarpeessa.

Määräalalla on kuusivaltaista puustoa noin 3000 m3. Suurin osa metsäalasta noin 15 hehtaaria on varttunutta kasvatusmetsää. Uudistuskypsää metsää on 1,5 hehtaaria ja taimikoita pinta-alasta on 2,5 hehtaaria. Näistä nuoret taimikot (1,4 ha) ovat lähivuosina perkauksen tarpeessa. Määräalan puusto on pääosin hyvässä kasvukunnossa. Metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavaa puustoa löytyy kuitenkin noin vajaat 400 m3. Nykypuuston laskennallinen kasvu on noin 7,0 m3/ha/v.

Määräalalle kulku on tapahtunut pohjoisesta Pilkankorventien ja etelästä Mansikkaharjuntien kautta. Alueen teille on suunnitteilla tien peruskorjaus, jonka mahdollisesta toteuttamisesta päätetään lähiaikoina.

Myytävä määäräala on merkitty esitteen liitteenä olevaan karttaan vihreällä värillä. Myyjät pidättävät kiinteistöstä itsellään tilan pohjoisosasta Pilkankorventiestä rantaan ulottuvan alueen ja tilan eteläosasta rakennukset noin 1,2 ha tontilla.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 21.10.2021 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sumaisten rantayleiskaava. Määräalan lounaiskulmassa hieman M-aluetta (maa- ja metsätalousaluetta).

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei rajoitu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet ja puutavaran varastointi (ks. kiintesitörekisteriote ja kiinteistön karttaote. Huom! koko tila). Lisäksi toistaiseksi voimassa oleva pellonvuokrasopimus. Pellon tukioikeudet ovat vuokralaisen hallinnassa ja omistuksessa ellei muuta sovita vuokrasopimuksen osapuolten kesken.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Määräala myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tuleva tiemaksu määräalan osalta arviolta noin 60-70 €/vuosi.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Määräala ei saa osuuksia yhteisiin alueisiin tai erityisiin etuuksiin.