Hyvällä tieyhteydellä ja rehevällä maapohjalla oleva metsätila.

Hyvällä sijainnilla Haapakyläntien varressa sijaitsevan tilan maapohjat ovat pääsääntöisesti rehevät ja ravinteisuudeltaan keskimäärin tuoretta kangasta tai sitä ravinteikkaampaa lehtomaista kangasta. Turvepohjaisia maita tilalla on noin 17 % kokonaispinta-alasta. Näistä kuviolle 12 (2,3 ha) voisi heti harkita kunnostusojitusta ja lannoitusta.

Kohteella on kuusivaltaista puustoa vajaat 2300 m3. Tila on hoidettu noin kolmen-viiden vuoden aikana melkein kokonaisuudessaan hyvään kasvukuntoon. Metsänhoitosuositusten mukaan heti uudistettavaa puustoa on noin 350 m3. Lisäksi kuviota 6 (2,1 ha) voisi harkita harvennettavaksi tai hieman myöhemmin  uudistettavaksi. Tilan taimikot ovat pääosin hoidettuja ja hyviä kuusentaimikoita. Näistä kuvio 2 (1,6 ha) olisi tulossa taimikonhoidon tarpeeseen. Nykypuuston laskennallinen kasvu tilalla on noin 5,2 m3/ha/v.

Tilalla on monipuoliset osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin mm. oikeus yhteiseen venevalkamaan Keitelejärven rannalla Jylhänlahdessa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 9.6.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuinen tiemaksu Haapakyläntiestä noin 30 €/vuosi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-460-876-2 Pihlajamäki-Niinimäki 2) Yhteinen maa-alue 992-461-878-14 Venevalkama 3) Yhteinen maa-alue 992-461-878-24 Käsittelemättä jätetty saari 4) Yhteinen maa-alue 992-461-878-25 Osa Kalliosaaresta (ks. kiinteistörekisteriote).