Hyvällä paikalla Jouhtisen rantaan rajoittuva 7,2 ha taimikkovaltainen virkistys- ja puuhapalsta. Rantayleiskaavaan on varattu rantarakennuspaikka loma-asuntorakentamiseen.

Kohde sijaitsee vajaan 10 km päässä Suolahden keskustasta Sumiaisten suuntaan Jouhtinen-nimisen vesistön rannalla. Tilan pinta-alasta noin 5,0 ha on 4-6 metrin pituista hyvää ja hoidettua männyntaimikkoa. Loppuosa noin 2,0 ha on harvennuksen tarpeessa olevaa varttunutta noin 40-vuotiasta mäntyvaltaista kasvatusmetsää ja noin 0,3 ha on tiealuetta. Tilan rantaosaan varatulle rakennuspaikalle on oma, hyvä tie perille saakka. Kohde sopii hyvin rauhaisaa virkistyspalstaa hakevalle!

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 13.12.2018 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Äänekoski Suolahden rantayleiskaava (ks. kaavakartta ja lisätietolinkki "Suolahden rantayleiskaava").

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tilalle on varattu rantayleiskaavaan yksi rantarakennuspaikka loma-asunto rakentamiseen. Rakennusoikeus enintään 250 k-m2 (ks. kaavakartta ja lisätietolinkki "Suolahden rantayleiskaava). Lisätietoja rakentamiseen antaa Äänekosken kaupungin tekninen toimi.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinnitykset on. Sähköinen panttikirja siirretään ostajan nimiin rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ks. kiinteistörekisteriote. Vuotuisia tiemaksuja ei ole peritty.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 992-403-876-3 Kovalan osakaskunta 2) Yhteinen vesialue 992-403-876-11 Mäkilampi (ks. kiinteistörekisteriote)