Ähtärin Mäkikylällä kasvupohjiltaan hyvä metsätila. Metsät koostuvat pääosin nuorista- ja varttuneista kasvatusmetsistä sekä taimikoista. 

Tilalle hyvät tieyhteydet.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus Oikeutettu: 989-406-4-133 KOULUNMÄKI Rasitetut: 989-406-5-32 LAIDUNALUE 2) Tieoikeus Oikeutetut: 989-406-5-32 LAIDUNALUE Rasitettu: 989-406-4-133 KOULUNMÄKI 3) Voimansiirtolinja (Y2000-17886) Virrat - Ähtäri 110 kV Oikeutetut: Sähkö-Virkeät Oy Rasitettu: 989-406-4-133 KOULUNMÄKI 4) Tieoikeus (000-2005-K20723) Kukkeenkylän-Saarikylän yksityistie Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 989-406-4-133 KOULUNMÄKI 5) Tieoikeus (000-2006-K40726) / Leveys: 7 m Oikeutetut: 989-406-5-53 JUHOLA Rasitetut: 989-402-25-0 LINKKULA, 989-406-4-133 KOULUNMÄKI, 989-406-5-35 SALO, 989-406-5-36 SULKULA 6) Tieoikeus (000-2010-K48488) Salonsillan yksityistie Rekisteriyksikkö 989-406-4-133 KOULUNMÄKI Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 989-406-4-133 KOULUNMÄKI

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tilalla 5 kirjallista panttikirjaa. Panttikirjat ovat myyjän hallussa ja velkakiinnityksistä vapaita. Panttikirjojen kokonaisumma yht. 193 137,59€. Myyjä joko luovuttaa panttikirjat ostajalle kaupantekotilaisuudessa tai vaihtoehtoisesti kuolettaa panttikirjat kokonaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus Oikeutettu: 989-406-4-133 KOULUNMÄKI Rasitetut: 989-406-5-32 LAIDUNALUE Tieoikeus (000-2005-K20723) Kukkeenkylän-Saarikylän yksityistie Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 989-406-4-133 KOULUNMÄKI Tieoikeus (000-2010-K48488) Salonsillan yksityistie Rekisteriyksikkö 989-406-4-133 KOULUNMÄKI Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 989-406-4-133 KOULUNMÄKI

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 989-406-876-1 OULUVEDEN JAKOKUNNAN VESIALUEET