Selkeä metsäpalsta Toijalan taajaman tuntumassa.

Runsaan 10 hehtaarin kovakasvuinen kasvatusmetsäpalsta lähellä taajamaa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä M, maa- ja metsätalousaluetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus Ilomäentieltä Saareke 20-420-1-10 -tilan kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 20-876-4-0 Rantakansan osakaskunta 2) Yhteinen maa-alue 20-878-5-1 Yhteiset sora-alueet 3) Yhteinen maa-alue 20-878-6-1 Yhteinen venevalkama