Alajärven Lehtimäen taajaman kupeessa määräala metsää. Myytävästä alueesta on noin 10,4 ha metsämaata ja kitumaata n. 11,8 ha. Myytävän määräalan keskivaiheilla on noin 7,9 ha:n luonnontilainen ojittamaton suoalue.  Metsämaa sijoittuu palstalla tilan itä ja länsipäätyihin.  

Kohde mytydään tarjousten perusteella! Tarjoukset viim. 16.7.2019 vuorokauden loppuun mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Pyöriäisen lammen rannassa VL -Lähivirkistysaluetta. Kaavakartta ladattavissa aineistoissa. Tila rajoittuu itärajaltaan asemakaava-alueeseen.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

6m levyinen tieoikeus palstalle Matkatien päästä. Tieoikeusselvitys myyntiesitteen ladattavissa aineistoissa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 5-413-876-1 LEHTIMÄEN JAKOKUNNAN VESIALUEET