Puolukkatyypin metsää tilalla on noin 6,3 ha, kitumaata on noin 7,2 ha ja kanervatyypin metsää on noin 8,7 ha. Kehitysluokkajakauma selviää liitteenä olevasta kehitysluokkakaaviosta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

katso liitekartta

Osuus yhteisiin Ei ole