Kahdesta erillisestä palstasta koostuva metsätila Alajärven Möksyssä, Kyyjärven kuntarajan tuntumassa.

Tilalla kaikkia metsän kehitysluokkia ja kehitysluokkarakenne on tulevaisuuden tuottoa ajatellen hyvä. Nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä yhteensä 29,6 ha, taimikoita 6,1 ha ja uudistuskypsää metsää 5,1 ha.

Tilalla on Heikinmäentien varressa vanha hirsirunkoinen purkukuntoinen talo talousrakennuksineen, joka on ollut kylmillään jo pidemmän aikaa. Rakennusten rakenteissa on silmämääräisesti havaittavissa kosteuden aiheuttamia vaurioita. Kaikki rakennukset ovat asuinkelvottomia / purkukuntoisia ja siten arvottomia.  

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus Oikeutettu: 5-404-13-1 LEHTOSAARI Rasitetut: 5-404-13-2 MÄNNIKKÖ, 5-404-13-4 LEHTOMAA 2) Tieoikeus Oikeutetut: 5-404-13-2 MÄNNIKKÖ, 5-404-13-3 MUURAUSNIEMI, 5-404-13-4 LEHTOMAA Rasitettu: 5-404-13-1 LEHTOSAARI 3) Tieoikeus (000-2009-K10557) Saukko-Heikinmäki-Hongisto tie Rekisteröintipvm: 4.3.2009 Voimaantulopvm: 24.11.1970 Arkistoviite: tielautakunta Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 5-404-13-1 LEHTOSAARI

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus Oikeutettu: 5-404-13-1 LEHTOSAARI Rasitetut: 5-404-13-2 MÄNNIKKÖ, 5-404-13-4 LEHTOMAA 2) Tieoikeus Oikeutetut: 5-404-13-2 MÄNNIKKÖ, 5-404-13-3 MUURAUSNIEMI, 5-404-13-4 LEHTOMAA Rasitettu: 5-404-13-1 LEHTOSAARI 3) Tieoikeus (000-2009-K10557) Saukko-Heikinmäki-Hongisto tie Rekisteröintipvm: 4.3.2009 Voimaantulopvm: 24.11.1970 Arkistoviite: tielautakunta Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 5-404-13-1 LEHTOSAARI

Osuus yhteisiin Ei ole
Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta