Määräala metsää Alajärven Karstaperällä. Myytävä määräala on erillinen pyykitetty Takala -tilan metsäpalsta.  Metsä koostuu pääosin kasvatusmetsistä (n. 29 ha). Tilalla on taimikoita n. 7 ha. Tila rajoittuu Koillisrajaltaan Kähkijärveen. Kähkijärven eteläpään vesialue, johon myytävä alue rajoittuu on metsähallituksen omistuksessa. Myytävä alue rajoittuu etelärajaltaan ns. luonnollisena rajana Kähkipuroon. Myytävälle alueelle ei ole kulkuoikeuksiin/rasitteisiin merkittyä kulkuoikeutta, mutta tilalle on kuljettu olemassa olevaa Purolan tilalta tulevaa tietä pitkin. Myytävän palstan läpi kulkee piennartie.     

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Lohkomistoimituksen yhteydessä palstalle perustetaan virallinen kulkuoikeus.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 5-404-878-9 HIEKANOTTOPALSTA Rekisteröintipvm: 15.11.1989 Osuuden suuruus: 0,024517 / 1,000000 2) Yhteinen maa-alue 5-404-878-10 MYLLYPALSTAT Rekisteröintipvm: 15.11.1989 Osuuden suuruus: 0,029233 / 1,000000