Metsätila hyvällä sijainnilla Sarpakankaanmetsätien varrella. Suurin osa puustosta on varttunutta ja nuorta kasvatusmetsää. Lähivuosien aikana harvennettavaa pinta-alaa on noin 8 ha. Edelliset harvennukset on tehty noin 10 vuotta sitten. Tilalla ei ole taimikoita. Metsänhoidollinen tila on hyvä. Tässä sijoituskohde, jota pörssiheilahtelut ei horjuta. Kasvu on varmaa jo toukokuussa. Myydään tarjousten perusteella. Hintapyyntö 100000,- / tarjous. Tarjoukset 3.5.2021 mennessä. Lisätietoja metsäarviosta Markku Mämmelä 040 5638397.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Raite Sarpakankaantiestä, kulkuoikeudet naapurikiinteistöille, rasitteet puutavaran varastoinnista (Katso KIINTEISTÖREKISTERIKARTTA)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Osuus Sarpakankaantiehen

Osuus yhteisiin Ei ole