Myytävänä näppärän kokoinen määräala Siivikon metsäautotien eteläpuolella. Puusto uudistettavissa melkeinpä kokonaan. Alueella (Hangaskurunkangas) tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavaluonnos on valmisteluvaiheessa. Myydään tarjousten perusteella. Hintapyyntö 20000,- / tarjous. Tarjoukset 13.12.2021 mennessä. Lisätietoja metsäarviosta Markku Mämmelä 040 5638397

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kulkuoikeus kohteelle Siivikon metsätieltä kts. kiinteistörekisterikartta

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuuksia ei myydä