Alavuden Pollarinkylässä / Jokivarrella kahdesta erillisestä palstasta koostuva metsätila. Pollarinkylän palsta rajoittuu Killinkoskentiehen, josta on tieliittymä palstalle. Jokivarren palstalle 5,5 metriä leveä kulkuoikeus Naapilantieltä lähtevää peltotietä.  Peltotien päättyessä kulkuoikeus jatkuu 4 m leveänä pellon yli ja kulkuun on oikeus vain talvella aikavälillä 1.12.-31.3.  

Metsät koostuvat pääosin taimikoista ja nuorista kasvatusmetsistä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Maantien suoja-alue (000-2009-K2853) Maantien suoja-alue /3 Rekisteröintipvm: 24.3.2010 Arkistoviite: MMLm/9148/33/2005 Rasitettu: 10-401-31-76 KYLMÄPURO 2) Tieoikeus (000-2010-K14301) Tieoikeus /1 Leveys: 5 m Rekisteröintipvm: 24.3.2010 Arkistoviite: MMLm/9148/33/2005 Oikeutetut: 10-401-31-90 RAJAMÄKI Rasitetut: 10-401-31-76 KYLMÄPURO Tieoikeus /2 Leveys: 5 m Rekisteröintipvm: 24.3.2010 Arkistoviite: MMLm/9148/33/2005 Oikeutetut: 10-401-31-100 VEHMAS Rasitetut: 10-401-31-76 KYLMÄPURO

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2019-K23035) / Leveys: 5,5 m Rekisteröintipvm: 11.6.2019 Arkistoviite: MMLm/669/33/2019 Oikeutetut: 10-401-31-76 KYLMÄPURO, 10-401-36-29 Kurhela Rasitetut: 10-401-31-12 HAKALA Tieoikeus (000-2019-K23040) / Leveys: 4 m Rekisteröintipvm: 11.6.2019 Arkistoviite: MMLm/669/33/2019 Oikeutetut: 10-401-31-76 KYLMÄPURO Rasitetut: 10-401-36-29 Kurhela Rajaukset: Talvitieoikeus aikavälillä 1.12.-31.3.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 10-401-878-14 KIVIPAIKKA Osuuden suuruus: 0,011803 / 1,000000 2) Yhteinen vesialue 10-876-1-0 Vesijättömaat( 10-876-1-0, 743-876-1-1 ) Osuuden suuruus: 0,001299 / 18,90695