Pääosin varttuneesta kasvatusmetsästä muodostuva määräala lähellä Hiidenkirnujentietä. Kasvatusmetsät kunnossa ja taimikko kaipaa varhaishoitoa.

Määräala (palsta 1) tilasta Päivärinne Rn:o 5:29 (kiinteistötunnus 18-408-5-29). Koko tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 16,355 ha. Nyt myytävä määräala on omarajainen palsta, jonka pinta-ala on metsäarvion mukaan noin 4,5 ha.

Huom. Lähistöllä Puhar-Onkimaalla on myytävänä myös kaksi muuta metsäpalstaa.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Haja-asutusalue, ei yksityiskohtaista kaavaa. Maakuntakaavan mukaan palsta sijaitsee Porvoonjokilaakson kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta tärkeällä alueella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisterin mukaan aikaisemmin perustetut rasitteet koskevat tätä rekisteriyksikköä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeus vahvistetaan lohkomistoimituksessa.

Osuus yhteisiin Ei ole