Saarimetsätilat Välisalo ja Suuri Pahasaari Joutenvedellä

Joutenvedellä kahdessa saaressa erottamaton metsätilan määräala, yhteensä noin 158 ha metsämaata.  Välisalo saaren pinta-ala noin 111 ha ja Suuren Pahasaaren pinta-ala on noin 47 ha. Puustoa saarissa yhteensä noin 15 400m3.  Valtaosa puustosta harvennettua nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää: kuitupuuta noin 10 000m3 ja  tukkipuuta 5400 m3.  Saaret ovat rantojensuojeluohjelman mukaan suojeltuja ja niihin rakentaminen on kiellettyä. Metsänhoito, metsästäminen sekä muu virkistyskäyttö on sallittua muuna kuin norpanpesintäaikana 15.12.-15.4.  Metsiä hoidossa tulee huomioida saimanorpan esiintyminen alueella (rajoitteena moottoriajoneuvolla tapahtuva puunkorjuu pitää suorittaa muuna kuin jääpeitteisenä pesintäaikana) sekä huomioida, että alueen maisemakuva säilyy. Muutoin metsien hoidossa tulee noudattaa normaalisti metsälain periaatteita sekä rantametsiä koskevia metsänhoitosuosituksia.

Tarjoukset 30.9.2019 joko sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Petra Huupponen,  Olavinkatu 23, 57130 SAVONLINNA 

 

 

 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rakentaminen kielletty suojelumääräyksellä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitteena perustetut luonnonsuojelualueet.Luonnonsuojelualue, yksityinen (Y2000-34215) Suojelualue Viranomainen: Suomen valtio/ Etelä-Savon ympäristökeskus Päätös: 17.8.2000 / 0599L0543-251

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Erottamaton määräala saa puolet osuuksista yhteisiin: 1)Yhteinen vesialue 46-407-876-1 Vesialue (46-407-876-1, 681-409-876-1, 740-510-876-1) Osuuden suuruus: 0,125805 / 2) Yhteinen vesialue 46-407-876-3 Joutsenmäki 9 osakaskunta (46-407-876-3, 740-510-876-3) Osuuden suuruus: 0,1258 / 0,253400 3) Yhteinen vesialue 681-409-876-1 Vesialue (46-407-876-1, 681-409-876-1, 740-510-876-1) Osuuden suuruus: 0,125805 / 4) Yhteinen maa-alue 681-409-878-1 Saaret Osuuden suuruus: 0,140940 / 0,500000 5) Yhteinen vesialue 740-510-876-1 Vesialue (46-407-876-1, 681-409-876-1, 740-510-876-1) Osuuden suuruus: 0,125805