Metsäpalsta hyvällä sijainnilla Laihian kylällä, Eurassa.

Metsäpalsta, jossa hyvät kasvupohjat. Metsäautotie (Perämetsän Metsätie) kulkee palstan reunaa. Puustosta 4,7 ha hoidettua taimikkoa (pääpuulaji kuusi) ja 1,2 ha päätehakkuukypsää kuusikkoa. Rehevät kasvupohjat. Erinomainen sijoituspalsta!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite, Perämettän yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Perämettän yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen Vesialue 50-433-876-1, Yhyt. vesialue Köyliönjoessa.