Hyväpuustoinen metsätila, Eurajoen Luvialla, Korven kylässä.

Järkevän kokoinen metsätila, jossa hyvä puusto ja asialliset maapohjat. Tilan puusto koostuu niin taimikoista kuin järeämmästä, pääosin varttuneista kasvatusmetsistä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiviportaan metsätie (kts. kiinteistörekisteriote)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tila myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiviportaan metsätie (kts. kiinteistörekisteriote)

Osuus yhteisiin Ei ole