Metsäpalsta Eurajoen Sydänmaalla. Hyvät tieyhteydet!

Reilun 12 hehtaarin mukava metsätila, joka sopii niin puuhapalstaa hakevalle kuin vanhojen metsätilojen lisämaaksi. Tieyhteydet vallan hyvät sillä metsäautotie kulkee palstan reunaa lähes koko matkalta!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimajohtolinja ja tierasitteet (Kts kiinteistörekisteriote)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kirkasen metsätie (Kts kiinteistörekisteriote)

Osuus yhteisiin Ei ole