Hyvän kokoinen määräala, isot kuviokoot!

Kohteen turvemaiden kasvatusmetsissä on harvennus- ja kunnostusojitusmahdollisuuksia noin 5 ha edestä. Länsipäädystä löytyy noin 8 hehtaarin verran ylispuiden poistoa männyntaimikon päältä.  Kohteen itäpuoliset kankaiset kasvatusmetsät on hiljattain harvennettu.

Alueen hirvikannasta johtuen taimikonhoitoja kannattaa hieman viivyttää pahimman riskivaiheen yli.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Myytävä määräala ei sijaitse yleiskaava-alueella

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuviot 51 ja 52 sijaitsevat osittain pohjavesialueella.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (Y1999-20131), kts. kiinteistörekisteriote ja tieoikeuskartta

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Emäkiinteistön osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin eivät siirry kaupan mukana, vaan ne jäävät myyjälle.