Tuottoa tuulesta!

Neljän kiinteistön, viiden palstan kokonaisuus Haapajärvellä Ouluntien, Pykälöntien ja Kauniskankaantien varsilla. Kaikki kiinteistöt sijaitsevat Haapajärven Savinevan Tuulivoima Oy:n tuulivoima-alueella. Kohteella on kaksi tuulivoimalaa, voimalat nro 4 ja 6, jotka sijaitsevat Elsankankaan ja Männikkön tiloilla. Maanvuokrasopimus tuulivoimayhtiön kanssa on voimassa vuoteen 2044 saakka. Tuulivoima-alueen nykyinen toimija on ÅBO Wind.  

Tuulivoimaloista saatava tulo vaihtelee vuosittain tuotannon mukaan, vuonna 2020 tuotto oli noin 14.000 euroa. Huomioitavaa on, että kyseinen tuulivoimapuisto kuuluu syöttötariffin piiriin, joten tuotto voi muuttua tukien poistuttua. 

Huom! Kauppa kohteista tehdään siten, että kiinteistöjen omistus- ja hallintaoikeus  sekä kiinteistöjä koskeva tuulivoima-alueen vuokrasopimus siirtyy ostajalle v. 2022 puolella ja että tuulivoima-alueen kaikki vuokratuotot vuodelta 2021 kuluu myyjille. Kiinteistöillä olevat puuliiterit eivät kuulu kauppaan, ne siirretään pois ennen omistajan vaihtumista.

Puustot ovat pääosin havupuuvaltaisia hyvin hoidettuja kasvatusmetsiä, harvennukset ja hoitotoimet on tehty ajallaan. Tiestöt ovat erinomaiset, tuulivoimayhtiö pitää tiet auki myös talviaikaan.

Kohde myydään yhtenä kokonaisuutena tarjousten perusteella. Tarjoukset viimeistään 1.11.2021 oheisesta Tee tarjous -linkistä tai sähköpostilla tai muulla tavoin kirjallisena suoraan välittäjälle.

 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tuulivoimakaava: Sauviinmäen tuulipuiston osayleiskaava. Tarkempia tietoja Haapajärven kaupungin kartta sivustolta. https://kartta.jict.fi//infogis-pvp/?a=haapaj%25C3%2583%25C2%25A4rvi Kaavakartta, -seloste ja -merkinnät pdf tiedostoina.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tuulivoima-alueen vuokrasopimus, tierasitteita, sähkökaapeleita.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tuulivoimavuokrasopimus.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kauniskankaantie ja Pykälöntie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tallikorven kiinteistöllä osuudet Haapajärven Jakokunnan yhteisiin maa- ja vesialueisiin 69-401-876-1 ja 69-401-878-1.