Kahden palstan Itsenäinen metsätila, jossa runsaasti varttunutta kasvatusmetsää.

Tilan pinta-alasta on n. 9,2 ha nuorta kasvatusmetsää, 45 % eli n. 37,3 ha varttunutta kasvatusmetsää ja n. 1,6 ha on uudistuskypsää metsää. Taimikoita (T2) pinta-alasta on n.  14 ha ja pienempää taimikkoa (T1) n. 2,6 ha. Pienemmälle palstalle on hyvä kulkuyhteys, sillä sen läpi kulkee metsäautotie. Palstan lävistää myös kahdesta kohtaa kelkkareitti. Palstan keskivaiheilla on n. 7,9 ha:n räme. 

Isompi palsta rajautuu armeijan varikon suojavyöhykkeeseen ja siitä syystä kulku sinne on hieman monimutkaisempi. Lähestymiskartassa on reitti, millä välttää kulkemisen suojavyöhykkeellä. Palstan lävistää penkkatie, josta haarautuu kulku myös vanhaan pihapiiriin. Pihapiirin hirsirakennus ei kuulu myytävään kohteeseen, se pyritään siirtämään kesän aikana tai erikseen sovitusti pois alueelta, uudelle omistajalle ei tule tästä kustannuksia. Pihapiirin ympärillä vanhat pellot on metsitetty joskus 70-luvulla. Ojat ovat pääosin hyväkuntoisia, mutta osa ojista kannattaisi kunnostaa viimeistään uudistushakkuun yhteydessä. T2 taimikossa olisi hieman perkaustarvetta. T1 taimikossa myös hieman myöhemmin, jottei kuvio pääse liiaksi heinittymään.  

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole