Metsäpalsta sekä mahdollinen rakennuspaikka vesistömaisemalla 

Kahdesta palstasta muodostuva kiinteistö. Isompi noin 5,3 hehtaarin metsäpalsta on Jämpsänkallion  metsätien varressa, puustot pääosin nuoria ja varttuneita kasvausmetsiä. Pienempi noin 1,7 hehtaarin palsta sijaitsee Haaganlammen lounaispuolella, puusto on harvahkoa koivikkoa.  Haaganlammen palsta sijaitsee Haapajärven keskustan osayleiskaava-alueella. Kaavamerkintä kohteella on pääosin M-1, kaavaselosteessa alue on ensisijaisesti maa- ja metsätalousaluetta, mutta kohteelle voidaan sallia myös haja-asutusluonteinen rakentaminen. Rakentamisen edellytykset kuitenkin tutkitaan tapauskohtaisesti suunnittelutarvemenettelyllä, rakentaminen vaatii poikkeamislupamenettelyn. Tarkempia tietoja kaavoituksesta ja rakennuslupamenettelyistä PPKY Selänteen rakennusvalvonnasta ja Haapajärven kaupungilta. Kaavakartta ja -selosteet netissä os: https://kartta.jict.fi//infogis-pvp/?a=haapaj%25C3%2583%25C2%25A4rvi .

 Kohde myydään tarjousten perusteella.  Hintapyyntö kokonaisuudesta on 30.000 euroa. Tarjouksia voi tehdä myös palstoittain, palstoittain myytäessä pienemmän palstan ostajalle tulee määräalan lohkomiskulut. Tarjoukset viimeistään 17.8.2021 oheisesta Tee tarjous -linkistä tai sähköpostilla tai muulla tavoin kirjallisena välittäjälle.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Haaganlammen palsta sijaitsee Haapajärven keskustan osayleiskaava-alueella. Kaavamerkintä kohteella on pääosin M-1, kaavaselosteessa alue on ensisijaisesti maa- ja metsätalousaluetta, mutta kohteelle voidaan sallia myös haja-asutusluonteinen rakentaminen. Rakentamisen edellytykset kuitenkin tutkitaan tapauskohtaisesti suunnittelutarvemenettelyllä, rakentaminen vaatii poikkeamislupamenettelyn. Tarkempia tietoja kaavoituksesta ja rakennuslupamenettelyistä PPKY Selänteen rakennusvalvonnasta ja Haapajärven kaupungilta. Kaavakartta ja -selosteet netissä os: https://kartta.jict.fi//infogis-pvp/?a=haapaj%25C3%2583%25C2%25A4rvi .

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita kiinteistörekisterikartan mukaisesti molemmilla palstoilla

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Molemmille palstoille kiinteistörekisterikartan ja -otteen mukaisesti. Haaganlammen palstalle virallinen kulkuoikeus Laurikkalantien suunnalta palstan kaakkoiskulmaan.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

osuudet Haapajärven Jakokunnan yhteisiin maa- ja vesialueisiin.