Havupuuvaltainen metsäkiinteistö Hakulintien ja Hirvasnevantien välissä lähellä Nivalan rajaa. Virallinen kulkuoikeus on Hakulintieltä palstan koillisnurkkaan, liitteenä olevan kiinteistörekisterikartan mukaisesti. Kirjalliseen sopimukseen perustuva kulkuoikeus Hirvasnevantieltä penkkatietä palstan lounaisnurkkaan.

Nuoria kasvatusmetsiköitä noin puolet pinta-alasta. Kasvatusmetsissä jonkin verran harvennustarpeita. 

Kohteen myyntihinta on 25.000 euroa. Tarjoukset käsitellään tarjouskohtaisesti.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisterin mukainen tieoikeus Hakulintieltä. Kirjalliseen sopimukseen perustuva tienkäyttöoikeus penkkatiehen Hirvasnevantieltä.

Osuus yhteisiin Ei ole