Hyvänkokoinen itsenäinen tila Haapajärvellä Pirttikallion metsätien varrella, jonne hyvät kulkuyhteydet myös Haapavedeltä ja Nivalasta

Tämä itsenäinen metsätila sijaitsee Haapajärven puolella, Haapaveden Karsikkaan ja Nivalan Leppiperän tuntumassa, Pirttikallion metsätien varrella, joka kulkee tilan reunaa pitkin 300 metriä. Tilalla on kattava metsätie ja penkkatieverkosto, eli hyvät kulkuyhteydet ja liittymät mm. omatoimiselle metsänomistajalle.

Uudistusta kaipaavaa aukeaa tilasta on noin 11 ha. Taimikoita tilan pinta-alasta on noin 14 ha, nuorta kasvatusmetsää on noin 8 ha ja uudistuskypsää metsikköä myös noin 8 ha. Taimikot ovat uudistettu luontaisesti ja ne ovat jääneet hieman aukkoisiksi. Hirvet ovat tehneet jonkin verran tuhoja mäntyjen taimille. Niille kannattaisi harkita täydennysistutusta sekä paikoin lehtipuiden raivausta. 

Monimuotoisuuttakin löytyy, järeitä haaparyhmiä, eri-ikäisiä kuusia luontaisesti uudistumassa, jatkuvan kasvatuksen piirteitä sekä tervahauta.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pirttikallion metsätien varrella

Osuus yhteisiin Ei ole