Kookas yhtenäinen metsäkiinteistö Haapajärven luoteiskulmalla Lamminnevan turvetuotantoalueen pohjoispuolella. Metsätien pisto tulee kohteen rajalle, joten kulkuyhteydet ovat kohtuullisen hyvät.  Turveyhtiö on pitänyt metsätietä hyvässä kunnossa ja tietä on pidetty auki läpi talven. Kohteen puustojen ikäjakauma on hyvä, löytyy niin pikkutaimikoita kuin päätehakkuuikäisiä metsiköitäkin.  Puustot ovat havupuuvaltaisia. Lähes 40 % pinta-alasta on varttuneita kasvatusmetsiä. 

Metsänhoitosuositusten mukaisia harvennushakkuumahdollisuuksia oli noin 8 hehtaarin alueella ja päätehakkuukohteita 7,9 hehtaaria, puuta näistä kertyisi noin 1500 m3.  Maapohjista yli puolet on ojitettua kangasta tai suota, välitöntä kunnostusojitustarvetta ei ole havaittu. Ravinteisuudeltaan kohde on tuoretta ja kuivahkoa kangasta. Kohteen länsiosissa on silmävaraisesti havaittavissa boorinpuutoksesta aiheutuneita kasvuhäiriöitä, nämä ovat korjattavissa terveyslannoituksin. Viimeisimmät metsänuudistamiset on tehty vuonna 2015 koneistutuksena. Näiden taimikoiden kuntoa ei ole voitu arvionlaatimisen yhteydessä tarkastaa paksun lumipeitteen vuoksi.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset viimeistään 27.4.2021 oheisesta Tee tarjous -linkistä tai sähköpostilla tai muulla tavoin kirjallisena suoraan välittäjälle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite kiinteistörekisterikartan ja kiinteistörekisteriotteen mukaisesti

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet kiinteistörekisterikartan ja kiinteistörekisteriotteen mukaisesti.

Osuus yhteisiin Ei ole