Puustoltaan ja maapohjaltaan monipuolinen metsäkiinteistö Pönkälän metsätien piston päässä. Oma penkkatie palstan keskellä.  Metsät hyvin hoidettuja, yli puolet pinta-alasta kasvatusmetsiä. Hakkuumahdollisuuksia löytyy runsaasti, paljon lähellä päätehakkuuvaihetta olevia varttuneita kasvatusmetsiä. Metsätien pisto vaatii kunnostusta ja myös ojitusalueilla pientä kunnostusojitustarvetta. Kohteen lounaisosa on avonevaa. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset viimeistään 20.10.2021 oheisesta Tee tarjous -linkistä tai sähköpostilla tai muulla tavoin kirjallisena välittäjälle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

metsätierasite ja rasitetieoikeus

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pönkälän metsätie, tie vaatii kunnostusta.

Osuus yhteisiin Ei ole