Kohde käsittää kaksi kiinteistöä Peltoistula 69-402-57-15 ja Syrjäkangas 69-402-57-12. Kiinteistöjen yhteispinta-ala kiinteistötietojärjestelmässä on 5,31 ha. Kartta-aineistossa pinta-ala on 5,6 ha. Kohteella hyvät metsänkasvupohjat. Koivikon alla oleva kuusen taimikko vaihteleva. Kohteelle Hilauksentieltä oleva tie on kevytrakenteinen. Puutavaran kuljettaminen kohteelta on mahdollista vain tien ollessa jäätynyt.  Tiellä ei ole tiekuntaa. Palstojen välillä on kulkuoikeus. Tiellä on nyt kevään kelirikko, joten kohteeseen tutustuminen kannattaa tehdä jalkaisin keväisestä luonnosta nauttien. Myydään tarjousten perusteella. Hintapyyntö 17000,- / tarjous. Tarjoukset 24.5.2021 mennessä. Lisätietoja metsäarviosta Teemu Jussilainen 044 4915401.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kulkuoikeusrasitteet kts. kiinteistörekisterikartta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kohteelle Hilauksentieltä oleva tie on kevytrakenteinen. Puutavaran kuljettaminen kohteelta on mahdollista vain tien ollessa jäätynyt. Tiellä ei ole tiekuntaa. Palstojen välillä on kulkuoikeus.

Osuus yhteisiin Ei ole