Osin mahdollista pellontekomaata tai mahdollinen rakennuspaikka.

Kolmesta palstasta muodostuva kiinteistö. Suurin noin 6 hehtaarin metsäpalsta sijaitsee Kalakankaan ja Haaganlammen välisellä alueella, puustot pääosin taimikoita tai varttuneita kasvausmetsiä, kohteella noin 0,8 hehtaaria vesottunutta pitkään viljelemättä ollutta vanhaa peltoa. Noin 1,5 hehtaarin palsta sijaitsee Jämpsänkallion metsätien varressa, siellä puustot ovat kuusivaltaisia kasvatusmetsiä. Pienin noin 0,4 hehtaarin palsta sijaitsee Haaganlammen lounaispuolella, puolet tästä palstasta on männikköä ja puolet vesottunutta pitkään viljelemättä ollutta vanhaa peltoa Haaganlammen palsta sijaitsee Haapajärven keskustan osayleiskaava-alueella.

Kaavamerkintä kohteella on M-1, kaavaselosteessa alue on ensisijaisesti maa- ja metsätalousaluetta, mutta kohteelle voidaan sallia myös haja-asutusluonteinen rakentaminen. Rakentamisen edellytykset kuitenkin tutkitaan tapauskohtaisesti suunnittelutarvemenettelyllä, rakentaminen vaatii poikkeamislupamenettelyn. Tarkempia tietoja kaavoituksesta ja rakennuslupamenettelyistä PPKY Selänteen rakennusvalvonnasta ja Haapajärven kaupungilta. Kaavakartta ja -selosteet netissä os: https://kartta.jict.fi//infogis-pvp/?a=haapaj%25C3%2583%25C2%25A4rvi .

 Kohde myydään tarjousten perusteella.  Hintapyyntö kokonaisuudesta on 35.000 euroa. Tarjouksia voi tehdä myös palstoittain, palstoittain myytäessä pienimpien palstojen ostajille tulee määräalan lohkomiskulut. Tarjoukset viimeistään 17.8.2021 oheisesta Tee tarjous -linkistä tai sähköpostilla tai muulla tavoin kirjallisena välittäjälle.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Haaganlammen palsta sijaitsee Haapajärven keskustan osayleiskaava-alueella. Kaavamerkintä kohteella on pääosin M-1, kaavaselosteessa alue on ensisijaisesti maa- ja metsätalousaluetta, mutta kohteelle voidaan sallia myös haja-asutusluonteinen rakentaminen. Rakentamisen edellytykset kuitenkin tutkitaan tapauskohtaisesti suunnittelutarvemenettelyllä, rakentaminen vaatii poikkeamislupamenettelyn. Tarkempia tietoja kaavoituksesta ja rakennuslupamenettelyistä PPKY Selänteen rakennusvalvonnasta ja Haapajärven kaupungilta. Kaavakartta ja -selosteet netissä os: https://kartta.jict.fi//infogis-pvp/?a=haapaj%25C3%2583%25C2%25A4rvi .

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite Jämpsänkallion metsätie kulkee palstan rajalla.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Jämpsänkallion metsätiehen oikeus, muille palstoille tieoikeuksista ei ole merkintöjä kiinteistörekisterissä.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet Haapajärven Jakokunnan yhteisiin maa- ja vesialueisiin kiinteistörekisterin mukaisesti.