Hyväpuustoinen itsenäinen tila Keltaperällä

Runsaspuustoinen itsenäinen (n. 13,8 ha) tila, joka sijaitsee Keltaperän yksityistien ja Ollatien välimaastossa. Tilan puusto on männikkövaltaista ja pinta-alasta n. 60 % on uudistuskypsää metsikköä ja vähän alle 30 % varttunutta kasvatusmetsikköä. Tilan halkaisee voimansiirtolinja, jonka alle jää pinta-alaa n. 1,9 ha ja noin puolet pinta-alasta eli n. 8,6 ha (sis. linja-alueen) sijaitsee pohjavesialueella, mikä rajoittaa mm. ojitusta ja voimakkaampia maanmuokkauksia. Puustoinen palsta sijoituskohteeksi. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

KTJ:ssä tieoikeus (10 m) Ollatien suuntaan, tila ei ole mukana Keltaperän yksityistiessä

Osuus yhteisiin Ei ole