Monipuolinen metsätila 17,8 ha Haapolammen ja Humalojan välimaastossa lähellä Haapaveden keskustaa, mm. harvennusta odottavaa nuorta männikköä n. 6,1 ha. 

Itsenäinen metsätila n. 17,8 ha Ollalan suunnassa, vain 5 km:n päässä Haapaveden keskustasta, mm. harvennusta odottavaa männikkökangasta 6,1 ha ja v. 2018 istutettua männyn taimikkoa 3,1 ha. Karjanevalla on vielä ojittamatonta nevaa 4,4 ha, jonka takana hieno korkeampi kangas (kuvio 2) vaikka laavun paikaksi. Osa kasvatusmetsistä harvennettu kuvion 8 avohakkuun yhteydessä. Istutetun männyn taimikon laidalle on jäänyt pieni kaista vanhaa metsää (kuvio 7), joka sopii hyvin vaikkapa kulku-uraksi tuleville hakkuille  Sopiva palsta lähellä taajamaa moneen tarkoitukseen.

Hakkuun jälkeen on männyn istutusta varten tehty ojitus-mätästys, josta näkyy, että maalaji on paikoin hienojakoista juoksevaa maalajia, jota on tälläkin palstalla kertynyt "alajuoksulle". Tilanne on kuitenkin hallinnassa, koska ojia ei ole kaivettu tienvarren ojaan eikä veto-ojaan saakka.     

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Pirneksen jakokunta ja Haapolammen vesijättömaa