Taimikkovaltainen hyvänkokoinen määräala Mieluslammen ja Haralammin metsätien välimaastossa.

Määräala 62,8 ha, joka lähtee Mieluskylän pohjoispuolen peltoalueiden reunasta ja ulottuu Mairikinkankaalle lähelle Pahaojaa. Pinta-alasta n. 4 ha on pienempää (T1) taimikkoa ja 42 ha isompaa (T2) taimikkoa. Nuorta kasvatusmetsää on n. 7 ha ja varttunutta kasvatusmetsää vajaat 4 ha. Avohakattu aluetta on n 6 ha, jonka metsänviljely tulee uudelle omistajalle, alueelle riittää toimepiteeksi äestys ja männyn konekylvö tai vastaava. Osa taimikoista on hoidettu, osalla olisi vielä tarvetta perkaukselle/taimikonhoidolle. Isohko tila, joka sopii hyvin mm. omatoimiselle metsänomistajalle.

Määräala on mukana kunnostusojituksen yhteishankkeessa, jonka toteutus on pian alkamassa. Esitteen liitetiedostona on hankekartta, josta näkyvät suunnitellut kunnostettavat ojat. Hankkeen kustannusarvio tälle tilalle on n. 1000 € (alv 0 ja tuet huomioituna). Koska ojahanke on kesken, sovitaan tulevan uuden omistajan kanssa hankkeen maksuista ja kirjaamisesta kaupan yhteydessä.  

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalalle on tieoikeus Haralammin metsätieltä, etelälaidalle pääsee naapureiden viljelysteiden kautta ja Mairikin metsätie tulee lähelle palstaa, näihin ei virallista rekisterissä näkyvää oikeutta.

Osuus yhteisiin On