Pieni puustoinen määräala Ukonnevan ja Ukonkankaan välimaastossa.

Hyväpuustoinen pieni määräala 7,6 ha, jonne kulku Haralammin metsätien ns. Ukonkankaan piston päästä. Palstalla on hyvät hakkuumahdollisuudet, puusto on kokonaan vanhempaa metsää, hakkuukypsää (04) metsää n. 5,3 ha ja kasvatusmetsää (03) 2,3 ha Tilan kahdella rajalla kulkee penkkatiet. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On