Yhtenäinen, kahden määräalan runsaspuustoinen kokonaisuus loistavalla paikalla Kytökyläntien varressa.

Nämä kaksi hyväpuustoista määräalaa sijaitsevat hyvällä paikalla Kytökyläntien varrella. Suuremman niistä, eli Vierimaan (n. 40,1 ha), tie lävistää yhdestä kulmasta siten, että pieni kulma jää tien toiselle puolelle. Vierimaan lävistää penkkatie toiseen määräalaan, Mäkelä (n. 20,6 ha). Yhdessä ne muodostavat hyvän kokoisen, hyvin hoidetun, hyväkasvuisen ja -puustoisen yhtenäisen kokonaisuuden n. 60,7 ha. Kohteella on hyvät hakkuumahdollisuudet, noin puolet pinta-alasta on uudistamiskypsää metsää, myös eri-ikäisrakenteiseksi sopivaa alaa löytyy. Taimikkoja on n. 16,8 ha, joista osa kaipaisi raivausta, mutta osa on hyvässä kasvukunnossa. Kuviolla 14 on yli 7 ha:n hyväkasvuinen ja hoidettu nuori kasvatusmetsikkö, joka on nyt ensiharvennus vaiheessa.

Viereisellä kuviolla 4 on tervahauta. Museovirasto suosittaa puiden poistoa pienialaisten muinaisjäännösten alueelta. Yksittäisten pienialaisten muinaisjäännösten lähellä voidaan muokata maata, mutta suositeltavaa olisi jättää hieman suurempi alue muokkaamatta ja tärkeää on, ettei varsinaisella tervahaudan alueella ajeta millään koneilla. 

Alue on pääosin rehevää ja keskiosasta löytyy sopivaa maapohjaa melko laajasti vaikka peltomaaksikin. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On