Kahdesta määräalasta muodostuva, yhtenäinen n. 148 ha:n hyväpuustoinen metsäkokonaisuus Maaselän metsätieverkoston varrella.

Tämä hyväpuustoinen metsäkokonaisuus muodostuu kahdesta määräalasta, joista isompi (n. 128,9 ha) kuuluu Järvelä -nimiseen kiinteistöön ja pienempi (n. 18,9 ha) kuuluu Aakko -nimiseen kiinteistöön. Isompi määräala sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, Maaselän metsätie kulkee palstan rajaa pitkin yhteensä reilun kilometrin ja lisäksi metsätie kulkee palstan lävitse lähempänä Kesoa. Pienempi määräala sijaitsee isomman rajanaapurina, mutta sillä ei ole suoraa yhteyttä metsätiehen.

Yhdessä määräalat muodostavat hyvän kokoisen, hyväkasvuisen ja -puustoisen yhtenäisen kokonaisuuden. Kohteella on hyvät hakkuumahdollisuudet, noin 35 prosenttia pinta-alasta on uudistamiskypsää metsää, josta suuri osa on kesä- ja kelirikkokorjuukelpoista maapohjaa. Varttuneita metsiä on noin 24 prosenttia. Taimikkoja on n. 16 ha, joista osa kaipaisi raivausta pikimiten, mutta osa on hyvässä kasvukunnossa. Avohakattua aluetta on n. 4,9 ha, jonka metsänviljely tulee uudelle omistajalle. 

Kuviolla 54 on tervahauta. Museovirasto suosittaa puiden poistoa pienialaisten muinaisjäännösten alueelta. Yksittäisten pienialaisten muinaisjäännösten lähellä voidaan muokata maata, mutta suositeltavaa olisi jättää hieman suurempi alue muokkaamatta ja tärkeää on, ettei varsinaisella tervahaudan alueella ajeta millään koneilla. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Yksi kiinnitys, joka on vapaana, panttikirja luovutetaan ostajalle.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Naapuritilalle on tehty yhteistyössä penkkatie Järvelä -tilan läpi, jota molemmilla osapuolilla on oikeus käyttää.

Osuus yhteisiin On