Itsenäinen metsätila Ylivieskantien varrella Ruununpetäjänkankaalla. 

Sijainniltaan erinomainen metsätila Ylivieskantien varrella eli saavutettavuus on todella hyvä. Suurin osa pinta-alasta n. 30 ha, on nuorta kasvatusmetsää ja varttunutta kasvatusmetsää on n. 1 ha. Kuvion 2 (4 ha) voisi jo halutessaan uudistaa. Uudistamista voisi myös siirtää tulevaisuuteen hakkaamalla kuviolta polttopuita tai harventamalla kuvion. Tilalla ei ole hetkeen tehty hakkuita, joten harvennushakkuita pääsisi tekemään vaikka heti. Hakkuiden yhteydessä voisi harkita myös ojalinjojen aukaisemista ja ojien kunnostamista. Ojia on hieman enemmän kuin peruskartasta näkyy (vrt. rinnevarjostuskartta).

 

Tilan läpi kulkee rasitetie naapuritilalle. Naapurilla on ollut hakkuu käynnissä, joten tie on käytössä ja lastauspaikalla olevat puut ovat naapurin.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Palstan läpi kulkee rasitetie naapuritilalle. Tien lisäksi lastauspaikka ja Finkivi Oy:n malminetsintäalue.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On