Maantien varressa!

Halsualla, Lestijärven maantien varressa HIETAKOTA 136:0 -niminen metsätila. Tilan pinta-ala 25,1 ha, josta kasvullista metsämaata 16,8 ha. Metsäalasta 6,7 ha on rehevää mustikkatyypin (MT) kasvupohjaa. Metsämaasta 45 % on nuorta kasvatusmetsää, 23 % varttunutta kasvatusmetsää ja 32 % uudistuskypsää metsää. Puustot ovat hyvässä kasvukunnossa, vanhat ojikkoalueet kannattaa kunnostusojittaa. Tilan peräosan vanhaa ojikkoaluetta osa on ennallistamishankkeen vaikutuspiirissä (metsäarviossa pääosin kitumaata), joka kannattaa jättää luonnontilaan. 
Tila kuuluu valmisteilla olevan tuulivoimahankkeen vaikutusalueeseen. Hankesuunnitelman mukaan tämän tilan alueelle ei ole tulossa tuulivoimalaa, mutta tuulipuiston toteutuessa on vuokrasopimuksen perusteella voimalan naapuritilojen mahdollista saada pinta-alaperusteista vuokrakorvausta. Tilan alueelle voi tulla tuulivoimahankkeiden takia johto-, tie- tai muita rakennustarpeita, joista rakennuttaja suorittaa korvauksen maanomistajille (maakaapeli, huoltotie ja sähkönsiirtolinja). 
Kohde on nauhoitettu maastoon oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa opastekyltti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava(074-Kv § 42) ja Honkakankaan tuulivoimapuiston yleiskaava

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ympäristötukisopimus (ennallistamishankkeeseen liityvä), päättyy 29.4.2021. Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tuulivoiman vuokrasopimus.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole