Liedeksen kylällä 63,6 ha määräalakohde tilasta KESKITALO 3:78.
Kohde on osa kolmen tilan kokonaisuutta, josta voi jättää tarjouksen erillisinä tilakohtaisina tai yhteistarjouksena. 
(Tilojen kokonaisuus noin 128,4 ha, puustoa 17 970 m3 - kts. koostetiedot liitteestä).

Halsualla, Liedeksen kylällä KESKITALO 3:78 -nimisen tilan määräala. Kohteen pinta-ala on 63,6 ha, josta metsämaata 47,7 ha.  Kohteet ovat puustoista ja niissä on paljon hakkuumahdollisuuksia. Metsäpohjat ovat valtaosiltaan reheviä, mustikkatyypin (MT) maapohjia yli 29 ha ja puolukkatyyppiä (VT) yli 18 ha . Liedesnevalla komea koskematon suoluontoalue. Uudistuskypsiä (04) metsiä on yli 33 ha ja loput varttunutta (03) kasvatusmetsää. Taimikkovaiheen metsiä on hyvin vähän. 
Kohteet on nauhoitettu oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa/palstan reunassa opastekyltit.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (074-Kv § 42)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote. Osa kohteen alueista on pohjavesialueella (maantienvarren alueita). Tavanomainen metsätalous on mahdollista, mutta voi rajoittaa esimerkiksi ojituksia, lannoituksia ja voimakkaita maanmuokkauksia. Liedesnevan aluetta ja hieman kangasmaan reunaa on on merkitty FSC-sertifioinnin korkean suojeluarvon alueeksi (HCV). Suojeluarvoja ei ole selvitetty maastossa, vaan tieto perustuu paikkatietoon ja kaukokartoitukseen. Jos suojeluarvoja löytyy, pitää ne ottaa huomioon metsien käsittelyssä, kun puunostaja on sitoutunut noudattamaan FSC-sertifioinnin vaatimuksia. Soidinkallion luontopolku kulkee läntisimmän palstan läpi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote. Pellon takana olevalle kohteelle on peltokaupan yhteydessä sovittu tieoikeus. Muille palstoille kannattaa tieoikeudet vahvistaa lohkomistoimituksen yhteydessä.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät myyjälle.