Puustoinen metsätila Halsualla, hyvä sijainti!

Halsuan Ylikylässä TIASKORPI 1:300 -niminen metsätila, jonka pinta-ala 25,6 ha. Tila on kahdessa palstassa. Kookkaampi palsta on Perhontien varressa, Tiaskorvessa ja pienempi palsta Ahontien varressa (Halsuanjärven rannan läheisyydessä). Tiaskorven palstan rajaa pitkin menee ajokelpoinen viljelystie lähes palstan perälle saakka. Tilalla on paljon hakkuumahdollisuuksia. Uudistuskypsää metsää (04) on noin puolet pinta-alasta, varttunutta kasvatusmetsää (03) on vajaa kolmannes pinta-alasta. Taimikoiden osuus on 13 %. Uudistuskypsissä metsissäkin on vielä tuottoa, joten puuston voi antaa vielä kasvaakin ja tehdä paikoin harvennushakkuita. Maapohjat ovat hyväkasvuisia.
Tila on nauhoitettu maastoon oranssilla Metsätilat -nauhalla ja tienvarressa on opastekyltti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 74-402-876-1 YHTEINEN VESIALUE Osuus: 0,007433 / 5,312600 2) Yhteinen maa-alue 74-402-878-20 SORAPAIKAT Osuus: 0,007433 / 5,312600