Pieni erillispalsta tien varressa!

Erillisenä palstana Hämeenkyrön Teerenperällä sijaitseva metsämääräala. Koko pinta-ala on puustoista. Vain 0,4 hehtaarin pikkukuvio isoa taimikkoa, muuten kasvatusmetsää. Palsta sijaitsee tien varressa. Noin puolet alasta on reheväkasvuista kuusikkoa ja toinen puoli hitaammin kasvavaa turvemaan männikköä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myytävä määräala vapautetaan kantatilaan jäävistä kiinnityksistä kaupanteon yhteydessä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräala rajoittuu Teerenperän metsätiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 108-434-878-1 Yhteinen venevalkama 2) Yhteinen vesialue 108-876-1-2 Taivalkunnan osakaskunta (108-876-1-2, 143-876-1-0) 3) Yhteinen maa-alue 108-878-2-0 Yht. satamapaikka 4) Yhteinen maa-alue 108-878-3-0 Yht. maa-alueet 5) Yhteinen maa-alue 143-878-4-0 Taivalpuolikas 6) Yhteinen maa-alue 980-878-12-1 Särkiojan venevalkama 7) Yhteinen maa-alue 980-878-12-2 Kirkkovenevalkama 8) Yhteinen maa-alue 980-878-12-3 Satamapaikka Haverinrannassa 9) Yhteinen maa-alue 980-878-12-4 Pohjanlahden venevalkama 10) Yhteinen maa-alue 980-878-12-5 Puitten pinotuspaikka