Metsätila sijaitsee Hämeenkyrön Kiviojanmaassa Sunttivuoren metsätien haaran päässä. Tilan metsänhoidollinen on hyvä. Tilalta löytyy taimikoita, kasvatusmetsiä ja hiukan uudistuskypsääkin metsää. Tähän metsätilaan kannattaa tutustua tarkemmin.

Metsätila sijaitsee Hämeenkyrön Kiviojanmaassa Sunttivuoren metsätien haaran päässä. Tilan metsänhoidollinen on hyvä. Puuston määrä on tila-arvion mukaan noin 4600 kiintokuutiota ja puuston arvo odotusarvoineen on noin 168.000,- euroa. Taimikoiden arvo on noin 40.000,- euroa. Tilalta löytyy taimikoita, kasvatusmetsiä ja hiukan uudistuskypsääkin metsää, eniten on varttunutta kasvatusmetsää ja taimikoita. Metsälöstä löytyy yksi metsälain mukainen erityiskohde vähäpuustoinen suo. Tähän metsätilaan kannattaa tutustua tarkemmin.

Tila myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset jätetään kiinteistövälittäjälle 25.10.2020 klo 18.00 mennessä.

Myyjä hyväksyy tai hylkää tehdyt tarjoukset.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Sunttivuoren metsätie rasittaa tilaa.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tila myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila sijaitsee Sunttivuoren metsätien haaran päässä.

Osuus yhteisiin On