Hämeenlinnan kaupungin Eteläisten kylässä sijaitseva Korpi-niminen kiinteistö Rn:o 19:1 (kiinteistötunnus 109-437-19-1). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 35,65 hehtaaria.

Eteläisissä, entisen Hauhon kunnan alueella, sijaitseva suurehko ja puustoinen yhtenäinen metsätila. Pinta-alasta yli puolet varttuneita kasvatusmetsiköitä. Harvennus-/ensiharvennustarvetta on, mahdollinen leimikko suunniteltuna valmiiksi.

Tilan pohjoisosassa on reilun 1 ha:n suuruinen sekä kaavalla, että osin luonnonsuojelulain nojalla suojeltu alue. Alueella on sääksen pesäpuu.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Pohjoisosassa (kuvion 36 ja osa kuviosta 35) kaavamerkintä SL - suojelualue. Eteläosassa (osa kuvioista 14 ja 16) kaavamerkintä M - maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

On, Hannunkankaan metsätie. Kts. kiintestörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

On, Hannunkankaan metsätie, tieoikeus tilan Kantola 16:0 alueella. Kts. kiintestörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

On, yhteiset vesialueet, yhteiset maa-alueet, yhteiset venevalkamat. Kts. kiintestörekisteriote.