Hyvien kulkuyhteyksein varrella sijaitseva, kolmesta palstasta muodostuva metsätila Haminan Salmenkylässä (Sivatissa). Tilan kaksi ylintä palstaa jäävät vanhan Vaalimaantien pohjois- ja etelä puolelle. Palstoista suurin jää Hamina─Vaalimaa -moottoritien (E18) etelä puolelle, rajautuen itäpuolelta Virolahden rajaan. Tilan puusto vaihtelee suuresti palstoittain: Tilan pohjoisin palsta on suurelta osin järeää tukkimetsää. Keskimmäinen palstoista on nuorta kasvatusmetsää. Eteläisin palstoista on puolestaan luontaisesti syntynyttä männyntaimikkoa, sekä metsitettyä läjitysaluetta.

Tila myydään yhtenä kokonaisuutena.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, maakaasujohto ja voimalinja. Katso tarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttatuloste.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso tarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriote ja kaainteistön karttatuloste.

Osuus yhteisiin Ei ole