Pieni metsätila Haminan Kolsilassa. Tilalla on monipuolinen puusto. Metsän kehitysluokat vaihtelavat nuoresta taimikosta päätehakkukypsää kuusikkoon. Tilalla on metsänhoidollisesti heti hakattavissa olevaa puustoa n. 400 m3. Taimikot ovat perkauksen tarpeessa. Tila rajautuu länsipäässä Tipotingintiehen. Tilalla on lisäksi kaksi kiinteistörekisteriin merkittyä tieoikeutta, jotka kulkevat eteläpuolella sijaitsevien naapuritilojen lävitse.

Tutustumisen arvoinen kohde!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita. Katsotarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriotteja kiinteistönkarttatuloste.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katsotarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriotte ja kiinteistönkarttatuloste. Tiehoitomaksu n. 85 €/v.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vehkjärven osakaskunta. Katsotarkemmat tiedot: Kiinteistörekisteriote