Hyvällä sijainnilla ja rehevällä maapohjalla nuorta kasvatusmetsää.

Hyvällä sijainnilla Hankasalmen Venekoskella Lähdeviidantien ja Mäkeläntien risteyksessä sijaitseva pieni hyväkasvuinen 5,0 hehtaarin metsätila.

Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 300 m3, joka on kehitysluokaltaan nuorta kasvatusmetsää. Metsämaan pinta-alasta nuorta kasvatusmetsää on noin 80 % ja se on harvennettu hyvään kasvukuntoon muutama vuosi sitten. Loput metsämaan pinta-alasta on nuorta alle metrin mittaista hyvää ja täystiheää kuusentaimikkoa, jossa muutaman vuoden päästä taimikon perkaus tulee ajankohtaiseksi. Tilan nykypuuston kasvu on hyvä noin 8,0 m3/ha/v.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 14.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Läheviidan yksityistie (ks. kiinteistötekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu noin 40 €/vuosi (Läheviidantie).

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 77-408-876-2 Havusalmen jakokunta (ks. kiinteistörekisteriote).