Reheväpohjainen rantametsätila, jolla yksi yleiskaavan mukainen lomarakennuksen rakennuspaikka. 

Peräjärven rannalla sijaitseva metsätila. Rannalla yksi kaavassa osoitettu rakennuspaikka. Rakennuspaikalla maaperä on pehmeää. Tilalle ei ole tietä perille asti.

Myydään metsätila Kokkala Rn:o 1:45 (kiinteistötunnus 81-405-1-45). Tila on yhdessä palstassa. Pinta-ala kiinteistörekisterin mukaan 14,830ha. Vesijättöä ei ole lunastettu.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

M-aluetta sekä yksi loma-asunnon rakennuspaikka. Kts liitteet.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kts. liitteet.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tila on osakkaana metsätien tiekunnassa. Kiinteistörekisteriotteella ei ole merkintää tieoikeudesta. Mahdollisista vanhoista tieoikeuksista ei ole tietoa.

Osuus yhteisiin Ei ole