Hartolan kunnan Hartolan kylässä sijaitseva Visamäki -niminen kiinteistö Rn:o 1:1137 (kiinteistötunnus 81-401-1-1137). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 9,870 hehtaaria. Kiinteistö on kokonaisuudessaan metsämaata ja rajoittuu Tulilampeen. Lammen rannassa ei ole rakennusoikeutta.

Myyjä edellyttää kaupantekoa ennen joulua. Ethän jätä tarjousta, jos rahoitus ei ole valmiina.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä M - Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden haroittamiseen. Ranta-alueen mahdollinen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty AP-, RA- ja AN-alueille. Alueen metsänkäsittelyssä on noudatettava kulloinkin voimassa olevia ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, kts. kr-ote ja -kartta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Valkealammin metsätie Viimeisin tiemaksu 24 €

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen maa-alue 81-401-878-6 Yhteinen maa-alue 81-401-878-7 Yhteinen maa-alue 81-401-878-20 Yhteinen maa-alue 81-401-878-21 Yhteinen maa-alue 81-401-878-22 Yhteinen maa-alue 81-401-878-23 Yhteinen maa-alue 81-401-878-24 Yhteinen maa-alue 81-401-878-25 Yhteinen vesialue 81-876-1-0 Yhteinen vesialue 81-876-3-0 Yhteinen vesialue 81-876-9-1 Yhteinen maa-alue 81-878-2-1 Yhteinen maa-alue 588-402-878-6 Yhteinen maa-alue 588-402-878-11 Yhteinen vesialue 588-876-2-0 Yhteinen maa-alue 588-878-1-1