Linnokankaantiehen rajoittuvan tilan metsät koostuvat uudistuskypsästä metsästä, varttuneesta kasvatusmetsistä ja ylispuustoisesta taimikosta sekä kitumaasta, joka on ojitettua suota. Viime vuosina ei ole tehty hakkuita. Metsässä harvennus ja taimikonhoitotarvetta.

Myytävä tila on Takametsä -niminen tila, Rn:o 5:60 (kiinteistötunnus 82-423-5-60) Hattulan kunnan Rahkoilan kylässä. Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 11,902 ha.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Maakuntakaavaan merkitty tila EP merkinnällä (Puolustusvoimien alue). Harjualue on pohjavesialuetta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Salimäentie tiemaksu noin 80€ vuosi Hopeakalliontie tiemaksu noin 60€ vuosi Linnokankaantie ei vuosittaista maksua

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 82-423-876-3