Ns. yhden kuvion pikkutila alle 10 kilometrin päässä Riihimäen keskustasta. Hyvä puuhapalsta omatoimiselle metsurille.

Hausjärven kunnan Karan kylässsä sijaitseva Savilahti -niminen kiinteistö Rn:o 2:688 (kiinteistötunnus 86-405-2-688). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 5,255 hehtaaria. Myytävä kiinteistö on metsämaata. 

Alue on pääosin entistä tiilitehtaan savenottoaluetta. 

Tilan pohjoisosassa olevien rajapyykkien perusteella näyttää siltä, että naapurikiinteistö on levinnyt hieman nyt myytävän kiinteistön alueelle.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Karan oikeusvaikutukseton yleiskaava, kaavamerkintä MT - maa- ja metsätalousalue. Alueelle voidaan rakentaa vain maa- ja metsätaloudessa tarvittavia rakennuksia.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Ei kiinteistörekisteriotteelle merkittyjä tieoikeuksia. Kiinteistön länsilaidalla kulkee vanha lakannut kiinteistöjen yhteinen tie.

Osuus yhteisiin Ei ole