Heinävedellä Timonmäessä oleva metsätila. 

Heinävedellä Timonmäessä Alakyläntien varrella oleva metsätila. Tilan pinta-ala on lainhuutotodistuksen mukaan 35,50 ha, josta myyjät pidättävät itselleen rakennusten ympärille noin 1,4 ha:n suuruisen määräalan.  Kaupan kohteena on noin 34,1 ha, josta metsämaata on noin 31,7 ha ja entistä peltoa on noin 2,3 ha.

Tilan maapohjista on noin 23 ha lehtomaista kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota ja noin 9 ha on tuoretta kangasta.  Suota pinta-alasta on noin 5 ha. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 3000 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 900 m3. Nykypuuston kasvu on noin 7,2 m3/ha/v.  Tilan tieyhteys ja -oikeus ovat kunnossa.  

Kuviolla 18 (1,2 ha) on ollut aiemmin majavan aiheuttama tulvatuho ja tilan nuorissa metsissä on lievää boorin puutteesta johtuvaa kasvuhäiriötä. Puuston inventointi on tehty 4.3.2021 paksun lumen aikana, joten alle 1 m mittaisten taimikoiden tosiasiallisesta kunnosta ei ole tietoa. Metsästysoikeus on vuokrattu Timonmäen metsästysseuralle. 

Hintapyyntö on 150 000 euroa. Tarjoukset pyydetään tekemään 21.4.2021 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön alue on yleiskaavassa merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinnällä M.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantarakennusoikeutta. Kiinteistöllä on Kaleton-lammen rantaviivaa noin 330 m.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa Alakylän yksityistien osakkaiden 9 m leveä tieoikeus 000-2006-K12591 ja myyjien itselleen pidättämän määräalan tieoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myyjät kuolettavat kaupan kohdetta rasittavan kiinnityksen ennen kaupan tekoa. Kiinteistö myydään veloista ja vastuista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 9 m leveä tieoikeus 000-2006-K12591 Alakylän yksityistiehen ja myyjien itselleen pidättämän määräalan kautta. Koko kiinteistöstä (rakennukset ja tontti mukaan lukien) on maksettu tieyksikkömaksuja Paitomäki - Ruokovesi yksityistielle 17,86 €, Timonmäki - Hukkamäki yksityistielle 133,23 € ja Alakylän yksityistielle 128,60 €.

Osuus yhteisiin Ei ole